• darkblurbg
  Ви ги претставуваме производите на HSM
  Комплетно решение за уништување на документи и медии
 • darkblurbg
  5 години гаранција P-2 до P-5
  3 години гаранција P-6 и P-7
  2 години Shredstar
 • darkblurbg
  Уништувачи на целокупната документација
  Германски производ
  светски квалитет.
<

Зошто да го одберете HSM

Купувањето шредери претставува долгорочна инвестиција. И при изборот на фирма од која ке го купите вашиот шредер треба да се водите од неколку начела: Квалитет на изработка, долготрајна издржливост, гарнација за уредот


Квалитет на изработка

HSM применува повеќе од 170 патенти во своите шредери.

90% од материјалите употребени во производство се од Германско потекло

Патентирана технологија V-nut која ја сече хартијата не ја кине. Помалку прашина

Доживотна гаранција на ножевите во шредерите со сигуност P-2 до P-5


Гаранција на уредите

Гаранција од 5 години за шредерите со сигурност P-2 до P-5

Гаранција од 3 години за шредерите со сигурност P-6 и P-7

Гаранција од 2 години за Shredstar шредерите


Што не опафаќа гаранцијата

Интервенција од неовластени лица

Неправилна употреба, согласно упатството

Нередовно подмачкување за шредерите за кои тоа е пропишано, особено P-6 и P-7

Преносот на движењата на моторот врз ножевите е направено со висококвалитени зaпчаници, со што во случај на застој поради неподмачкување или ставање на поголема количина хартија од пропишната, доаѓа до нивно оштетување а не оштетување на моторот. Бидејки се ова кварови настанати по грешка на корисникот, и во и вон гарантниот период се на негов трошок. Со начинот кој HSM го одбрал за употреба овој трошок е сведен на минимум, за разлика од шредерите со ланци каде овој трошок достигнува и до 50% од цената на шредерот